Τι είναι αληθινή αγάπη

Τι είναι αληθινή αγάπη

Η αληθινή αγάπη είναι μια βαθιά λαχταρα να ευημερούν οι αλλοι: Φρέντερικ Μπαιλς

Η αγάπη είναι δράση και επιλογή και όχι καταναγκαστικο εργο.

Το να χαρίζουμε απλόχερα την αγάπη μας είναι η πιο υψηλή έκφραση δοσιματος και δυναμισμού, είναι μια πράξη θέλησης και εμπιστοσύνης, είναι ο ιδανικός τρόπος να καλλιεργησουμε υγιείς σχέσεις. 

 


Εκτύπωση   Email