Ψυχολογική Αξιολόγηση

Ψυχολογική Αξιολόγηση

Στην αρχή γίνονται τρεις  εικαστικές συνεδρίες (συναντήσεις) για την διάγνωση της κατάστασης του παιδιού.

Η διάρκεια της θεραπείας θα εξαρτηθεί από την ανάγκη του παιδιού σε συνεργασία με την οικογένεια.

Δίνεται ερωτηματολόγιο γονέων όπου ο γονέας καλείται να αναφέρει το ιστορικό του παιδιού και να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν την οικογένεια. Δίνεται, επίσης ερωτηματολόγιο πάνω στις Δυνατότητες και τις Δυσκολίες του Παιδιού.


Εκτύπωση   Email