Διαχείριση Συναισθηματικών Δυσκολιών στο παιδί μέσω Art Therapy

Διαχείριση Συναισθηματικών Δυσκολιών στο παιδί μέσω Art Therapy

Η ζωγραφική ως « εργαλείο» θεραπείας για παιδιά και εφήβους.

Η εικαστική ψυχοθεραπεία (child art psychotherapy) είναι μια νέα μορφή θεραπείας  που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά και στους εφήβους να εξερευνήσουν, να καταλάβουν και να επεξεργαστούν τα συναισθήματα που αφορούν την προσωπική τους ανάπτυξη.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, ειδικούς ψυχικής υγείας και το ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό με στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά να διαχειριστούν καλύτερα τα συναισθήματά τους και να βρουν τρόπους αντιμετώπισης δύσκολων συναισθημάτων με την χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας (art language, art expression).

1.Εισαγωγη στο art therapy για παιδιά

α. τι είναι το art therapy για παιδιά

β. σε τι βοηθάει το art therapy για παιδιά

γ. καταστάσεις που ανταποκρίνονται καλά στο art therapy

δ. συνεργασία με διασυνδετική ομάδα

2.Διαγνωστική αξιολόγηση μέσω art therapy

α. Η τεχνική της εικαστικής έκφρασης-Σημειώσεις

β. Συνάντηση με τους γονείς και το παιδί.

3.Παρουσίαση Περιστατικ

4.Βιβλιογραφία


Εκτύπωση   Email