Τεστ προσωπικότητας

Τεστ προσωπικότητας

Τα τεστ προσωπικότητας βοηθούν τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον εαυτό τους καλύτερα να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους και να βελτιώσουν τα αρνητικά στοιχεία της προσωπικότητας.

Χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προσωπικότητας PEQ (Personality Evaluation Questionnaire 4th Edition) που στηρίζεται στο μοντέλο των 5 παραγόντων, το πιο σύγχρονο επιστημονικό σύστημα ταξινόμησης των χαρακτηριστικών και περιγραφής της προσωπικότητας.

Το μοντέλο των Πέντε Παραγόντων (Ενέργεια, Φιλικότητα, Ευσυνειδησία, Συναισθηματική Σταθερότητα, Πνευματική Ευρύτητα) χρησιμοποιείται ως ένα κοινά παραδεκτό πλαίσιο αναφοράς για την περιγραφή της προσωπικότητας, και την κατηγοριοποίηση των ατομικών διαφορών. Η αξία του συνιστάται καταρχήν στην αξιοπιστία του και εν συνεχεία στο ότι αποτελεί τον άξονα σύγκλισης μεταξύ των διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών θεωριών προσωπικότητας και των αντιλήψεων που βασίζονται στις πεποιθήσεις του μέσου ανθρώπου.


Εκτύπωση   Email